Universitets- och forskningsbibliotek

LM Prenax har ett erfaret supportteam som bistår universitets- och forskningsbibliotek med ett brett utbud av professionella och tekniska tjänster som underlättar förvärv och hantering av bibliotekets samlingar.

LÄS MER »

Medicinska bibliotek

Vi på LM Prenax förstår att medicinska, farmaceutiska och sjukhusbibliotek har särskilda behov när det gäller informationsförsörjning och informationshantering.

Läs mer »

Offentliga bibliotek och skolbibliotek

Offentliga bibliotek och skolbibliotek arbetar under allt större budgetpress samt hantering av tidningar och tidskrifter på andra språk. LM Prenax erbjuder ett brett urval av konkurrenskraftigt prissatta tjänster och lättillgängliga titlar på andra språk till bibliotek och andra organisationer som underlättar förvärv, prenumerationshantering och hantering av annat innehåll. Genom att välja oss får du en tillförlitlig partner till stöd för ditt biblioteksteam.

Läs mer »

Myndigheter

Myndigheter och myndighetsbibliotek uppskattar de kunskaper och insikter som vi på LM Prenax samlat på oss under årtionden av samarbete med  till exempel militära och bankmyndigheter, utrikesdepartement och vetenskapliga institutioner.

Läs mer »

Företag

Att hålla ordning på företagets tidningsprenumerationer kan vara en komplicerad och tidskrävande uppgift. Varför inte låta oss ta hand om det åt dig?

Läs mer »

Konsortier

Om ditt konsortium är intresserat av gemensamma inköp kan vi erbjuda flera tjänster som sparar tid, pengar och arbete genom hela förvärvsprocessen.

Läs mer »