OpenAthens och LM Information Delivery har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda ett mer komplett utbud för kunder

OpenAthens och LM Information Delivery har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda utökade informationstjänster till sina kunder.

LM Information Delivery kommer att sälja OpenAthens identitetshanteringsprogram som hjälper organisationer som exempelvis bibliotek, akademiska institutioner och andra informationshanterare att åstadkomma effektiv autentisering för sina slutanvändare från en central plats.

OpenAthens i sin tur ansluter sig till de relevanta leverantörerna för att konfigurera inloggningsuppgifterna och skapa en samlad inloggning (single-sign-on), vilket ger slutanvändarna enkel åtkomst till allt innehåll de behöver, utan att det krävs separata inloggningar för elektroniskt innehåll.

Fördelen för bibliotek och andra kunder är att de endast behöver uppdatera en central plats, snarare än att hantera flera, och det finns inget behov av att förmedla inloggningsuppgifter till flera utgivare för att få tillgång till deras innehåll. Detta förenklar processen, förbättrar säkerheten, minskar risken för fel och sparar tid. Det gör det även möjligt för bibliotekarierna att samla in användbar information om sättet som deras resurser används på.

LM Information Delivery, som arbetar med omkring 2 000 organisationer i Europa, Afrika och Nordamerika, gör det möjligt för bibliotek och andra informationshanterare att komma åt stora mängder varierande innehåll från utgivare över hela världen på ett kostnadseffektivt sätt.

LM Information Delivery, som grundades 1972, har 10 kontor över hela världen och är en ledande leverantör av prenumerations- och informationshanteringstjänster som erbjuder bibliotek tillgång till tusentals tidsskrifter, databaser och e-böcker från utgivare över hela världen, såväl som verktyg för att stödja och möjliggöra åtkomst och hantering av e-resurser.

Genom att samarbeta med OpenAthens kommer de att kunna erbjuda ett större utbud av tjänster.

Juan Carlos Martin Gonzalez, chief commercial officer hos LM Information Delivery, säger: ”Vi ser verkligen fram emot detta samarbete med OpenAthens vars identitetsprodukt verkligen passar bra vid sidan om de andra tjänsterna vi erbjuder.”

”Genom att tillhandahålla en praktisk samlad inloggning gör vi livet mycket enklare för alla bibliotekarier – våra nyckelkunder.”

”OpenAthens system placerar kontrollen stadigt i bibliotekariernas eller informationshanterares händer och erbjuder en friktionsfri upplevelse för slutanvändarna som vill komma åt informationen.”

Mike Brooksbank, chief commercial officer hos OpenAthens, säger: ”Vi är mycket nöjda över vårt kommande samarbete med LM Information Delivery.”

”Som en ledande abonnemangsleverantör arbetar de med tusentals bibliotekarier och säkerställer att de har tillgång till bästa tillgängliga innehåll och vi är säkra på att vår identitetsprodukt kommer att tillföra extra värde för deras kunder.”

Om OpenAthens

OpenAthens erbjuder identitets- och åtkomsthanteringslösningar och stödjer medlemskap i OpenAthens Federation. Vårt uppdrag är att avlägsna kunskapsbarriärer och ge människor tillgång till information. Mer än 4 miljoner användare över hela välden och över 2 600 organisationer i mer än 200 länder utnyttjar OpenAthens.

Vår internationella kundbas sträcker sig från utbildnings- och forskningsinstitutioner till myndigheter, välgörenhetsorganisationer, företag, förläggare och andra tjänsteleverantörer.

OpenAthens utgör en del av Eduserv, ett icke vinstdrivande IT-tjänsteföretag med bas i Bath, Storbritannien, med ett utbud av tjänster som bland annat omfattar identitets- och åtkomsthantering, hanterade molntjänster, IT-elasticitet och applikationsintegration.

För ytterligare information, besök vår webbplats, se våra videofilmer och följ oss på Twitter.

För ytterligare information, var vänlig kontakta openathens@eduserv.org.uk.

Om LM Information Delivery

LM Information Delivery grundades 1972 och är en ledande internationell leverantör av prenumerations- och informationshanteringstjänster. Företaget har lokalkontor i 10 länder och betjänar kunder i hela världen.

Bland våra kunder ingår akademiska bibliotek och forskningsbibliotek, kommuner, offentliga bibliotek och företag inom många branscher. Våra tjänster förbättrar effektiviteten, sparar tid för informationshämtning och förbättrar användningen av e-resurser. Hörnstenen i vår verksamhet är att tillhandahålla utmärkt och skräddarsydd kundservice genom att samarbeta med förläggare och bibliotek för att minska arbetsbördan och maximera budgetar. Våra tjänster inkluderar prenumerationstjänster, e-boktjänster, åtkomst- och hanteringstjänster för e-resurser och databastjänster.

För ytterligare information, besök www.lminfo.com