Norduniversitet – från högskola till universitet med stöd av professionella informationstjänster

Högskolan i Bodö i Norge blev ett universitet i början av 2011. Universitetet i Nordland som 2016 bytte namn till Norduniversitet investerade samtidigt i att utöka sina biblioteksresurser för att ge såväl studenter som forskare tillgång till de senaste resurserna inom varje ämnesområde. LM Information Delivery har samarbetat med universitetets bibliotek sedan 2010 och spelade en viktig roll i omvandlingen.

Det nya universitetsbiblioteket i kuststaden har utvecklat sina resurser och tjänster för att tillgodose personalens och studenternas behov. Förutom tryckta resurser erbjuder biblioteket även databaser, e-böcker och cirka 17 000 elektroniska tidskrifter. På 2010-talet har elektroniska resurser stått för 70 procent av bibliotekets tidskriftsbudget. Därför har två av bibliotekets sexton medarbetare specialiserat sig på e-resurser. Personalen på biblioteket tror att fjärranvändning av e-resurser kommer att öka i framtiden.

”Traditionella bibliotek kommer att finnas kvar, men inte nödvändigtvis i den form som vi är vana vid idag”, kommenterar bibliotekschef Heidi Pedersen från Norduniversitetet.

Hon berättar att universitet även utökat sina utbildningssatsningar inom användning av elektroniska resurser för studenter, forskare och bibliotekspersonal.

”Användarna har allt högre förväntningar och vi måste hänga med i utvecklingen. Resurserna och tjänsterna måste hålla en akademisk nivå, och bibliotekets personal har jobbat hårt för att uppfylla kraven.”

Höga krav på informationstjänsterna

Enligt Heidi Pedersen förväntar sig biblioteket högklassiga informationstjänster och expertis av sin leverantör. Ett annat viktigt kriterium är att få kundservice på norska.

Av LM Information Delivery köper biblioteket en prenumerationstjänst där såväl tryckta som elektroniska tidskrifter kan beställas på samma ställe genom en enda leverantör. Det sparar tid eftersom man inte behöver kontakta utgivarna separat, reklamationer är enklare att hantera och allt betalas med samlingsfakturor med överenskomna intervall.

Även en del av medarbetarnas arbete sköts nu på webben.

Enligt Heidi Pedersen är den viktigaste trenden i biblioteksvärlden just nu övergången till e-resurser.

”Förändringen har skett mer långsamt inom humanistiska ämnen, där man fortfarande använder mycket tryckt material. Men även där går trenden mot e-resurser och fjärranvändning av resurser. Studenterna använder allt oftare materialet hemifrån.”

Ökningen av elektroniska resurser har även medfört nya kunskapskrav och uppgifter för bibliotekspersonalen. Tidigare arbetade vi mycket med traditionell kundservice och tryckta resurser, nu görs allt mer med datorer.

”Även kommunikationen sker numera på webben och till exempel i sociala medier. Men jag hoppas att vi om 10 år fortfarande har ett bibliotek som användarna kan besöka och att inte all kundservice sker på webben.”

Fördelar:

  • Underlättar resurshanteringen och det dagliga arbetet för bibliotekets personal.

”Elektroniska resurser och fjärranvändning av resurser blir allt vanligare. Resurserna måste vara åtkomliga oavsett var man befinner sig.”