CASE STUDY

Chalmers tekniska högskola

Tjänster: Prenumerationshantering, LibNet Online

Fördelar: Enkel migration av prenumerationer
Effektiv, centraliserad och användarvänlig prenumerationshantering med LibNet

Läs mer »

CASE STUDY

Hagalunds bibliotek

Tjänster: Prenumerationshantering, prenumerationstjänsten LibNet, ePress

Fördelar: Enkel hantering av tidskrifter och tillgång till finska och internationella tidningar

Läs mer »

CASE STUDY

Norduniversitet i Norge

Tjänster: Prenumerationshantering

Fördelar: Underlättar resurshanteringen och det dagliga arbetet för bibliotekets personal.

Läs mer »

CASE STUDY

Finska Utrikesministeriet

Tjänster: Prenumerationstjänsten LibNet

Fördelar: Med LibNet finns all information på en plats och är tillgänglig för hela bibliotekspersonalen. LibNet gör det enklare att använda e-resurser och förnya prenumerationer.

Läs mer »