Samarbete med LM Information Delivery ger Chalmers många fördelar

LM Information Delivery har samarbetat med Chalmers sedan 2011. Chalmers tekniska högskola i Göteborg har 13 institutioner, 200 forskargrupper och uppemot 10 000 studenter.
.

Daniel Forsman är chef för avdelningen för informationsresurser och tillgängliggörande vid Chalmers bibliotek. I sitt arbete ansvarar han för många viktiga aspekter av biblioteket, till exempel strategi och utvecklingsprojekt.

”Chalmers samlingar fokuserar i allt högre grad på elektroniskt innehåll. År 2010 stod elektroniska resurser för ungefär 97–98 procent av vår budget”, berättar Forsman.

Nära samarbete med LM Information Delivery

Chalmers bibliotek började samarbeta med LM Information Delivery hösten 2010, och våren 2011 utökades samarbetet till prenumerationstjänster.

Att överföra ett biblioteks samtliga prenumerationer kan vara en tuff uppgift, men för LM Information Delivery gick det enkelt, eftersom LM under årens lopp utvecklat smidiga migrations- och implementeringsrutiner. Det svenska kundserviceteamet fanns med genom hela processen och bistod universitetets personal med utbildning och support.

”Det finns många osäkerhetsmoment vid stora förändringar som att flytta prenumerationstjänsterna till LM, men vi har varit otroligt nöjda med deras kundservice och svarstider. LibNet har visat sig vara ett mycket intuitivt och kraftfullt verktyg för att hantera och följa våra prenumerationer”, säger Forsman.

Fördelar:

  • Enkelt att flytta över prenumerationer
  • Effektiv och enkel hantering av alla prenumerationer med LibNet.

”LibNet har visat sig vara ett mycket intuitivt och kraftfullt verktyg för att hantera och följa våra prenumerationer.”