Viktig information om LM Information Deliverys integritetspolicy

Den 25 maj 2018 kommer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) att träda i kraft. Dessa bestämmelser har som syfte att stärka EU:s rådande allmänna dataskyddsförordning som infördes 1995, för att säkerställa att EU-medborgare är skyddade mot integritets- och dataintrång.

Hos LM Information Delivery har vi alltid tagit våra kontakters integritet och datasäkerhet på största allvar, oavsett var man befinner sig geografiskt. Oavsett om du är en kund, förläggare, partner, försäljare eller någon annan berörd part, hanteras din information alltid på ett säkert sätt.

Vi är medvetna om det ökade behovet av högre datasäkerhet och insyn i den digitala eran och har under de senaste månaderna arbetat med att ytterligare förbättra våra system och procedurer för att efterleva den nya lagstiftningen till fullo.

Vi uppmanar dig att läsa vår uppdaterade integritetspolicy på integritetssidan på vår webbplats. Här hittar du information om hur vi lagrar, behandlar och hanterar personuppgifter.

Som kund hos oss, kommer vi alltid att hålla dig fullständigt informerad om frågor som är relaterade till ditt konto. Du kommer därför att fortsätta få e-postmeddelanden angående funktioner, driftsavbrott, förnyelser och annan relevant information i enlighet med riktlinjerna för den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du vid något tillfälle skulle ångra dig kan du helt enkelt uppdatera dina preferenser och avanmäla dig ‒ det är alltid du som har kontrollen.

Vi tackar dig för ditt fortsatta samarbete med LM Information Delivery och för att du har förtroende för att vi kan hantera din information. Vi kommer att fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din information alltid är skyddad.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta privacy@lminfo.com