Våra partners

Ett av våra viktigaste strategiska mål är att skapa mervärde för våra kunder. För att göra det knyter vi strategiska partnerskap med leverantörer vars tjänster kan komplettera och förbättra våra egna.

Vi väljer våra partners omsorgsfullt utifrån fungerande samarbete och gemensamma värderingar för att kunna erbjuda sömlöst integrerade lösningar som skapar mervärde i kombination med våra egna tjänster.

Copyright Clearance Center

LM Information Delivery och Copyright Clearance Center erbjuder en unik kombinerad lösning som hjälper våra gemensamma kunder i både näringslivet och den akademiska världen att uppfylla upphovsrättsliga krav för digitalt material genom integrerad licensiering i samband med köpprocessen.

CCC är en världsledande leverantör av licensieringslösningar och en global förmedlare av rättigheterna till många av världens mest eftersökta material, inklusive aktuella och utgångna böcker, artiklar, tidskrifter, tidningar, filmer, tv-program, bilder, bloggar och e-böcker. CCC grundades 1978 som en ideell förening och tillhandahåller idag smarta lösningar som underlättar licensiering av innehåll, ger universitet och högskolor snabbare tillgång till upphovsrättsskyddat material och ser till att utgivare och innehållsproducenter får ersättning när deras verk används.

Knowledge Unlatched

Knowledge Unlatched erbjuder läsare världen över öppen tillgång till vetenskapligt material. Deras webbplattform ger bibliotek världen över möjligheten att stötta Open Access-modeller från såväl ledande förlag som nya initiativ inom Open Access.

LM Information Delivery representerar Knowledge Unlatched och marknadsför deras Open Access-initiativ i Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Sydafrika.

OpenAthens

OpenAthens erbjuder lösningar för identitets- och åtkomsthantering samt stödjer medlemskap i OpenAthens Federation. Deras mission är att överbrygga kunskapsbarriärer och ge människor tillgång till information.

OpenAthens är anslutet till olika databaser för att ge slutanvändare enkel tillgång till allt innehåll de behöver med en enda inloggning (single sign-on).