Tjänster för förlag

Ett partnerskap med LM Prenax ger förlag tillgång till vår breda erfarenhet som världsledande leverantör av prenumerations- och informationstjänster. Vi har lokal närvaro i 9 länder på två kontinenter, och kunder i 65 länder världen över, vilket innebär att du genom oss kan nå ut till rätt målgrupper i samtliga marknadssegment.

Våra erfarna medarbetare tar hand om administrativa uppgifter som att ta emot och förnya prenumerationer, vilket ger dig frihet att fokusera på din kärnverksamhet.

Uppdaterad information om alla dina publikationer visas i vår onlinekatalog LibNet. I LibNet hittar kunderna bibliografisk information och pris och kan beställa med bara några få klick.

Ett partnerskap med LM Prenax erbjuder dig en effektiv beställningsprocess, filtrering av reklamationer och hjälp med att behålla prenumeranter. För dig innebär detta lönsamma och hållbara intäkter. Genom LM Prenax får du lönsamma affärer med förkvalificerade kunder som med större sannolikhet förnyar sina prenumerationer, samt betalning i förväg. Dessutom sköter vi kundservicen.

KONTAKTA VÅRT FÖRLAGSTEAM »

Fördelar för förlag

  • Effektiv distributionskanal
  • Kostnadsfri marknadsföring och distribution samt möjlighet för kunderna att beställa med ett enda klick via vår onlinekatalog LibNet
  • Proaktiva insatser för att behålla prenumeranter – regelbundna automatiska meddelanden för att maximera antalet förnyade prenumerationer på ett kostnadseffektivt sätt
  • Sakkunnig kundservice – spara tid och arbete för din personal genom att låta oss ta hand om teknisk support och kundsupport, inklusive reklamationer, support i licensfrågor och hjälp med användning av e-resurser etc.
  • Problemfria intäkter och kassaflödesfördelar – sammanslagna beställningar som betalas på förhand.