Hvordan vi bruker opplysningene dine

Hos LM Prenax erkjenner vi at personvern er en alvorlig og viktig sak og støtter prinsippet om å beskytte personvernet på Internett innenfor rammen av gjeldende norsk lovgivning.

Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi behandler dine personlige opplysninger.

Kontrollør

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse: privacy@lminfo.com
Organisasjonsnr.: 3145274-7

Person med ansvar for filspørsmål og/eller kontaktperson

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse: privacy@lminfo.com
Organisasjonsnr.: 3145274-7

Navn på fil

Kundefil for LM Prenax .

Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag

Personopplysninger lagret i kundefilen for LM Prenax brukes til å utføre kundeavtalen mellom kontrolløren og datasubjektet. Dataene brukes til å muliggjøre bestillinger, abonnementer, samhandling, markedsføring, rapportering og andre tiltak knyttet til forvaltningen av kundeforholdet.

Dersom datasubjektet ikke leverer forespurte data i den grad de er relevante for behandling av ordrer, kan kontrolløren ikke godta bestillinger fra datasubjektet eller forplikte seg til en avtale mellom kontrolløren og datasubjektet om behandling av ordrer.

Lagringsperiode for personopplysninger

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å administrere et registrert kundeforhold. Dataene slettes når lagringsperioden som kreves etter loven, er utløpt.

Persongrupper og datainnhold i filen

Persongruppene hvis data kan behandles er kontrollørens kunder.

Grunnleggende opplysninger om datasubjektene samles for filen, for eksempel:
– navn
– adresse
– telefon
– e-post

– IP-identifikator

Vanlige datakilder

Data gitt av kunden.

Regelmessig offentliggjøring av data og overføring av data til land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

For å administrere bestillinger plassert av kunden blir kundedata publisert til utgivere. Avhengig av utgiverens bosted kan data også bli offentliggjort utenfor EU eller EØS, med forbehold om datavernlovgivning.

Filbeskyttelsesprinsipper

Dataene i LM Prenax-systemet som er beskyttet med operativsystemets beskyttelsesprogramvare. For å få tilgang til systemet må du oppgi en bruker-ID og et passord. Systemet er også beskyttet med brannmurer og andre tekniske midler. Dataene som er lagret i systemet kan bare nås og brukes av spesifikke, forhåndsbestemte kontrolløransatte. Dataene i filen er plassert i et låst rom under sikkerhetsovervåkning.

Profilering

Dataene i filen brukes ikke til profilering.

Datasubjekters rett til å forby bruk

Datasubjekter har rett til å forby bruk av personopplysninger for direkte reklame, fjernsalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og opinionsundersøkelser og for offentlige registre og slektsforskning. Forbudet må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Datasubjekters rett til tilgang

Datasubjekter har rett til å få tilgang til personopplysninger i filen og til å få kopier av dem. Forespørselen må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Korrigering av data

Kontrolløren skal korrigere, slette eller fullføre informasjon i filen som er feil, unødvendig, ufullstendig eller utløpt på eget initiativ eller på anmodning fra datasubjektet. Datasubjektet må kontakte kontrollørens ansvarsperson for filspørsmål.

Kontrollør

LibNet.fi

LM Prenax Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse: privacy@lminfo.com
Organisasjonsnr.: 3145274-7

Person med ansvar for filspørsmål og/eller kontaktperson

LibNet.fi

LM Prenax Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse: privacy@lminfo.com
Organisasjonsnr.: 3145274-7

Navn på fil

Brukerfil for Libnet.fi-nettsted drevet av LM Prenax.

Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag

Personopplysningene som er lagret i brukerfilen for nettstedet Libnet.fi brukes til å behandle kundeordrer og kontakter.

I tillegg skal brukerne av Libnet.fi-nettstedet angi data som inneholder personopplysninger når de foretar bestillinger. Disse opplysningene lagres i kundefilen til LM Prenax (se personvernerklæringen for LM Prenax kundedatabase.)

Lagringsperiode for personopplysninger

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å administrere et registrert kundeforhold. Dataene slettes når lagringsperioden som kreves etter loven, er utløpt.

Persongrupper og datainnhold i filen

Grunnleggende opplysninger om datasubjektene samles for filen, for eksempel:

  • e-post
  • fornavn
  • etternavn
  • yrke
  • telefon
  • faks
  • adresse
  • etasje
  • rom

Vanlige datakilder

Data gitt av brukeren.

Regelmessig offentliggjøring av data og overføring av data til land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Dataene i LibNet.fi-brukerfilen blir ikke offentliggjort regelmessig til tredjeparter eller utenfor EU eller EØS.

For å administrere bestillinger plassert av brukeren blir kundefildata publisert til utgivere. Avhengig av utgiverens bosted kan data også bli offentliggjort utenfor EU eller EØS, med forbehold om datavernlovgivning (se personvernerklæring for LM Prenax kundefil.) 

Filbeskyttelsesprinsipper

Dataene i LibNet.fi-brukerfilen er lagret i kontrollørens system, som er beskyttet med operativsystemets beskyttelsesprogramvare. For å få tilgang til systemet må du oppgi en bruker-ID og et passord. Systemet er også beskyttet med brannmurer og andre tekniske midler. Dataene som er lagret i systemet kan bare nås og brukes av spesifikke, forhåndsbestemte kontrolløransatte. Dataene i filen er plassert i et låst rom under sikkerhetsovervåkning.

Profilering

Dataene i filen brukes ikke til profilering. 

Datasubjekters rett til å forby bruk

Datasubjekter har rett til å forby bruk av personopplysninger for direkte reklame, fjernsalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og opinionsundersøkelser og for offentlige registre og slektsforskning. Forbudet må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Datasubjekters rett til tilgang

Datasubjekter har rett til å få tilgang til personopplysninger i filen og til å få kopier av dem. Forespørselen må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Korrigering av data

Kontrolløren skal korrigere, slette eller fullføre informasjon i filen som er feil, unødvendig, ufullstendig eller utløpt på eget initiativ eller på anmodning fra datasubjektet. Datasubjektet må kontakte kontrollørens ansvarsperson for filspørsmål.

Personopplysninger er enhver informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller et annet individ som informasjonen omhandler, slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, utdannelse eller lignende informasjon. Det er viktig at du går gjennom disse retningslinjene for personvern og brukersamtykket grundig før du sender inn CV-en din.

Bruk av personopplysninger

Personopplysningene dine kan brukes til ansettelse og til å vurdere hvorvidt du kvalifiserer for jobbmuligheter hos LM Prenax eller for en spesifikk jobbmulighet du har valgt. LM jobber for å holde høy standard på innhenting, behandling, bruk og overføring av personopplysninger som hentes inn i denne sammenhengen.

Type opplysninger som hentes inn

LM kan be om at du oppgir visse personopplysninger når du sender inn CV-en din. Avhengig av hvilke personopplysninger du sender inn, kan LM hente inn følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse og andre kontaktopplysninger, utdanning, tidligere ansettelsesforhold, ekspertise, jobbtypepreferanser og annen informasjon du velger å sende når du sender inn CV-en din. Denne informasjonen brukes til å verifisere identiteten din i løpet av prosessen og til å vurdere deg for en posisjon hos LM.

LM ber ikke om opplysninger relatert til rase, hudfarge, religion, kjønn, legning, alder, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, nasjonal herkomst, statsborgerskap, sivilstand, funksjonshemninger eller veteranstatus, politiske meninger eller tilslutning, tilslutning til bransje- eller fagforeninger når du sender inn CV-en din. Du er derfor ikke pålagt å sende inn denne typen opplysninger som en del av CV-en din.

Behandling av opplysninger

Personopplysninger som hentes inn i ansettelsesprosessen, lagres og brukes for å vurdere søknaden din. Hvis du ansettes, behandler LM personopplysningene dine videre i personaladministrasjonen. Behandling av opplysninger inkluderer å bruke, registrere, lagre, overføre, dele og slette personopplysninger etter behov eller som påkrevd av lovgivning. LM kan be deg fremlegge originaldokumenter som inneholder personopplysninger som bekrefter identiteten din og at du kvalifiserer til stillingen. Denne informasjonen kan behandles på samme måte.

Lagring av opplysninger

LM beholder personopplysninger i rekrutteringssystemet i en periode som LM anser som passende basert på lokal personalpraksis og gjeldende lovkrav. Hvis LM ansetter deg, blir personopplysningene dine en del av ansettelsesfilen din.

Søknaden din er gyldig i seks til tolv måneder basert på valget ditt.  Søknaden din vil ikke være tilgjengelig for ledige stillinger etter denne perioden.

Overføring av opplysninger

For å kunne vurdere CV-en din på en tilfredsstillende måte kan LM gi LM-personale tilgang til personopplysningene dine med det formål å vurdere hvorvidt du passer til ansettelse og, hvis du ansettes, for personaladministrasjon. Dette kan inkludere å overføre personopplysningene dine innenlands og til utlandet. Det kan også være nødvendig å dele personopplysningene dine med leverandører, kontraktører eller tjenesteleverandører som leverer tjenester til LM. LM kan for eksempel, underlagt visse lovkrav, bruke eksterne tjenesteleverandører til å hente inn, behandle og validere personopplysningene dine. LM krever at slike tjenesteleverandører etterlever LMs retningslinjer for personvern og lokale lovkrav når de leverer slike tjenester. Disse overføringene kan gjøres via Internett, post, faks eller enhver annen metode som LM anser som passende og som er i tråd med gjeldende lovgivning.

Personopplysninger som sendes frivillig via LMs rekrutteringssystem, kan vedlikeholdes eller vises i servere eller filer i Finland. Ved å sende inn denne informasjonen samtykker du til at denne søknaden er underlagt finsk lovgivning.

Gjennomgang av personopplysninger; endringer

Personopplysninger kan ikke endres i rekrutteringssystemet etter at de er sendt inn, fordi systemet ikke inkluderer registrering. Hvis du må se gjennom eller endre personopplysningene dine etter at du har sendt søknaden, tar du kontakt med hr@lminfo.com

Ved å sende inn CV-en din samtykker du til retningslinjene for personvern

Ved å bruke nettsidene til LM Prenax, samtykker du til innhenting og bruk av personlige opplysninger i samsvar med denne erklæringen. Selv om erklæringen er utviklet for å ta hensyn til endringer i Internett-teknologien, kan den endres, og slike endringer vil bare bli varslet på denne siden.

Behandlingen av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Eventuelle forespørsler fra enkeltpersoner om tilgang til informasjon som LM Prenax har om dem, gjøres via e-post: privacy@lminfo.com

Hva slags opplysninger samles inn?

For å kunne bruke nettstedet til LM Prenax trenger du for øyeblikket ikke å registrere deg eller oppgi noen personlig informasjon om deg selv. All personlig informasjon som samles inn fra besøkende på nettsiden vår, er på fullstendig frivillig basis.

I enkelte tilfeller kan vi be deg om å oppgi noen begrensede personlige opplysninger om deg selv for å delta på tjenester vi tilbyr, som for eksempel registrering til et LibNet-kurs. Disse opplysningene kan omfatte navn, tittel, institusjonstilknytning, adresse, telefonnummer og e-postadresse. De kan lagres elektronisk eller manuelt av LM Prenax.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen av nettstedene du besøker. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere hensiktsmessig eller mer effektivt, samt å gi informasjon til eierne av nettstedet.

LM Prenax nettsted gjør bruk av Google Analytics for å spore hvordan nettstedet blir brukt. Informasjonskapslene fra Google Analytics lagrer informasjonen anonymt, slik som hvor brukerne kommer fra (søkemotor, direktekobling e.l.), hvilke sider som ble besøkt og hvor lenge brukerne var på hver side. Vi bruker denne informasjonen til å hjelpe oss med å forbedre nettstedet vårt og overvåke hvor vellykket nytt utviklingsarbeid har vært. Hvis du vil ha mer informasjon om slike informasjonskapsler, besøk Googles nettside om personvern.

For å avmelde deg sporing av Google Analytics på alle nettsteder du besøker: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Eller bruk følgende koblinger for å endre innstillingene på nettleseren din, slik at informasjonskapsler ikke lagrer denne typen data:

Alternativt gir http://www.allaboutcookies.org råd om hvordan du gjør dette, samt ytterligere informasjon om informasjonskapsler og hvordan du håndterer dem.

Vi sporer også antall besøkende via sporingsinformasjonskapsel fra Monet CMS. Til slutt bruker vi en informasjonskapsel i tekststørrelse for å forbedre besøket ditt på nettstedet.

Hva gjør vi med informasjonen?

All personlig informasjon som du oppgir til oss, vil bare bli brukt til formål angitt på det tidspunktet vi ber om det. Vi vil ikke selge, lisensiere eller bytte bort din personlige informasjon til andre. Vi gir ikke personlige opplysninger til selskaper som driver med direktemarkedsføring eller andre slike organisasjoner.

Personlig informasjon du oppgir og alle andre opplysninger om deg, vil bli bevart av LM Prenax og kan benyttes i egne markedsføringsøyemed, eller noen ganger deles med andre organisasjoner i forebygging av svindel. Ved å bruke loggdata, analyserer vi demografisk og annen statistisk informasjon om brukeratferd for å analysere populariteten og effektiviteten til nettstedet vårt. Når vi gjennomfører en slik analyse, og i løpet av virksomheten, vil vi bare avsløre slik informasjon i samlet form som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Hvis du er vår kunde, vil vi holde deg fullt informert om informasjon som til enhver tid er knyttet til din konto. Du vil derfor motta e-post med informasjon om våre produkter og tjenester du benytter deg av.

I tillegg sender vi e-post for å holde våre kunder og andre interessenter informert og oppdatert om nyheter, produktoppdateringer, spesialtilbud, kurs, arrangementer og webinarer via våre nyhetsbrev og andre salgsfremmende e-poster.

Vi gir deg alltid muligheten til å melde deg av via en abonnementslink som følger alle våre e-poster. Alternativt kan du kontakte privacy@lminfo.com for å oppdatere dine preferanser.