Nord universitet – overgang fra teknisk høyskole til universitet med hjelp fra en profesjonell leverandør av informasjonstjenester

Høgskolen i Bodø ble et universitet ved starten av 2011. Investeringer i Universitetet i Nordland, som senere ble til Nord universitet i 2016, inkluderte å utvide bibliotekets ressurser, da både studenter og forskere måtte ha tilgang til de relevante og oppdaterte internasjonale ressursene de trengte. LM Information Delivery har samarbeidet med biblioteket siden 2010 og tatt aktivt del i bibliotekets endringer.

Biblioteket til det nye universitetet, som ligger ved kysten, har utviklet både ressurser og tjenester for å kunne oppfylle behovene til studenter og ansatte ved universitetet. I tillegg til trykte materialer er databaser, e-bøker og rundt 17 000 elektroniske journaler tilgjengelig. Rundt 70 % av bibliotekets budsjett i 2010 ble brukt på elektroniske ressurser. Derfor er to av bibliotekets 16 ansatte nå spesialister på e-ressurser. De ansatte ved biblioteket mener at fjernbruk av elektroniske ressurser kommer til å vokse i fremtiden.

«Det tradisjonelle biblioteket vil fortsatt finnes, men ikke nødvendigvis i samme form som vi er vant til», sier sjefsbibliotekar Heidi Pedersen fra Nord universitet.

Heidi Pedersen sier at universitetet i tillegg har økt mengden opplæring de tilbyr. Opplæring i bruk av elektroniske ressurser tilbys studenter, forskere og bibliotekansatte.

«Vi må alltid være på, da kundenes forventninger har økt. Ressurser og tjenester må være på akademisk nivå, og de ansatte ved biblioteket har jobbet hardt for å oppnå disse målene.»

Leverandør av informasjonstjenester valgt for profesjonalitet

Ifølge Heidi Pedersen forventer biblioteket tjenester og ekspertise av høy kvalitet fra sin leverandør av informasjonstjenester. Biblioteket synes også det er viktig at de kan få kundeservice på norsk.

Gjennom LM Information Delivery har biblioteket fått en tjeneste for abonnementbehandling der trykte og elektroniske journaler kan bestilles via én tjenesteleverandør. Slik sparer vi tid som vi før brukte til å kontakte utgivere. Det er også enklere å sende inn klager, og sentraliserte fakturaer sendes til avtalte tider.

Noe av arbeidet til de ansatte ved biblioteket flyttes til nettet

Ifølge Heidi Pedersen er den viktigste trenden i biblioteksektoren akkurat nå den økte bruken av e-ressurser.

«Denne endringen har gått saktere for ressurser i de humanistiske fagene, og mye trykt innhold er fortsatt i bruk. Likevel blir e-ressurser stadig vanligere, og for eksempel fjernbruk av ressurser blir også stadig vanligere. Studentene leser mer og mer hjemme.»

Økningen i bruken av elektroniske ressurser har også en virkning på ferdighetene og funksjonene til de ansatte ved biblioteket. Før jobbet vi mye med tradisjonell kundeservice og trykte ressurser, mens vi nå bruker mer og mer tid foran datamaskinen.

«Kommunikasjon har også flyttet delvis over til nettet og sosiale medier, for eksempel. Men jeg håper at folk fortsatt vil besøke biblioteket ti år fra nå, og at ikke all kundeservice har flyttet til nettet.»

Fordeler:

  • Forenkler det daglige arbeidet til de ansatte ved biblioteket og styringen av ressurser.

«Elektroniske ressurser øker, og fjernbruk av ressurser blir vanligere. Ressursene må være tilgjengelige fra hvor som helst.»