LM Information Delivery er blitt valgt som leverandør for Department of Mineral Resources i republikken Sør-Afrika

LM Information Delivery (LM) er en ledende, global leverandør av tjenester for abonnements- og informasjonsbehandling, og har nå blitt valgt som leverandør av journaler og abonnementer for Department of Mineral Resources i Sør-Afrika.

Department of Mineral Resources er det regjeringsdepartementet som er ansvarlig for fremming og regulering av mineraler og gruvedrift i republikken Sør-Afrika. Under denne avtalen skal LM de tre neste årene levere nasjonale og internasjonale journaler både på trykk og elektronisk, samt bokserier, referanselitteratur, databaser og elektronisk referanselitteratur til departementet.

John Murray, daglig leder for LM Information Delivery Africa, sa dette: «Vi er stolte over å ha blitt valgt som eneste leverandør for et av Sør-Afrikas eldste og mest prestisjetunge regjeringsdepartementer. Idet DMR blir en del av den stadig voksende familien til LM Africa, ser vi frem til å tilby de ansatte i departementet LMs markedsledende løsninger og utmerkede, lokale kundeservice.

Om Department of Mineral Resources

Department of Mineral Resources’ visjon er å skape en mineral- og gruvesektor som er globalt konkurransedyktig og bærekraftig for å sikre at alle sørafrikanere drar fordel av landets mineralrikdom. Dette oppnås gjennom organisasjonens juridiske rammeverk, og som den legitime formynderen over landets mineralrikdom.

Gå til http://www.dmr.gov.za/ for mer informasjon.