Hoe gebruiken wij uw informatie?

Bij LM Prenax zijn we ons ervan bewust dat uw persoonlijke privacy een serieuze en belangrijke aangelegenheid is. Wij willen er dan ook alles aan doen om uw privacy op het internet, binnen de context van de huidige wetgeving in Nederland, te beschermen.

In deze privacy-verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

PRIVACYVERKLARING – LM Prenax klanten

Controller

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Email: privacy@lminfo.com
Bedrijfsregistratie: 3145274-7

Verantwoordelijke database / contactpersoon

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Email: privacy@lminfo.com
Bedrijfsregistratie: 3145274-7

Bestandsnaam

Klantenbestand LM Prenax.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis

Persoonsinformatie bewaard in het klantenbestand van LM Prenax wordt gebruikt voor de uitvoering van de klantenovereenkomst tussen de controller en de betrokken persoon. De gegevens worden gebruikt om bestellingen, inschrijvingen, interacties, marketing, rapportering en andere zaken betreffende het beheer van de klantenrelatie, te kunnen uitvoeren.

Indien de betrokken persoon weigert om de gevraagde informatie, die nodig is om de bestellingen te verwerken, aan te leveren, zal de controller van deze betrokken persoon geen bestellingen kunnen aanvaarden en/of kan er geen verbintenisovereenkomst tussen de betrokken persoon en de controller worden afgesloten betreffende de verwerking van bestellingen.

Bewaarperiode van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van een geregistreerde klantenrelatie. De gegevens worden gewist zodra de bewaarperiode vereist door de wet is verlopen.

Persoonsgroepen en gegevensinhoud van het bestand

De persoonsgroepen, van wie gegevens kunnen worden verwerkt, zijn klanten van de controller.

De basispersoonsinformatie, die in het bestand wordt bewaard, omvat:
– de naam
– het postadres
– het telefoonnummer
– e-mailadres

– de IP-identificatie

Bron van de gegevens

De gegevens worden aangeleverd door de klant

Normale verspreiding van de gegevens en overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte

Voor het beheer en de verwerking van bestellingen, geplaatst door de klant, worden klantengegevens doorgegeven aan publicisten. Afhankelijk van het domicilieadres van de publicist kunnen gegevens mogelijk ook buiten de EU of de EER worden verspreid. Dit is echter onderworpen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Principes van bestandsbescherming

De gegevens opgenomen in het systeem van LM Prenax

is beschermd door de beveiligingssoftware van het besturingssysteem. Toegang tot dit systeem vereist dat een gebruikers-ID en wachtwoord worden ingevoerd. Het systeem is eveneens beveiligd door firewalls en via andere technische middelen. De gegevens, die in het systeem worden bewaard, kunnen alleen worden geopend en gebruikt door speciaal daartoe aangesteld personeel van de controller. De gegevens in het bestand worden fysiek bewaard in een afgesloten ruimte met veiligheidsbewaking.

Profilering

De gegevens in het bestand worden niet gebruikt voor profilering.

Individueel recht op verbod

Personen hebben het recht om te verbieden dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor directe advertising, verkoop op afstand en andere directe marketingactiviteiten, voor markt- en opinieonderzoek, registratie in publieke bestanden en genealogisch onderzoek. Dit verbod moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Individueel toegangsrecht

Personen hebben een individueel toegangsrecht tot hun persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen en kunnen eisen om hiervan een kopie te ontvangen. Deze vraag tot toegang moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Wijziging van gegevens

De controller zal de informatie in het bestand die incorrect, onnodig, onvolledig en/of vervallen is voor wat betreft het beheer of de verwerking ervan, op eigen initiatief of op vraag van de betrokkenen persoon, aanpassen, wissen of vervolledigen. De betrokken persoon moet hiervoor contact opnemen met de persoon die door de controller verantwoordelijk werd gesteld voor het beheer van de database.

PRIVACYVERKLARING – LibNet gebruikers

Controller

LibNet.fi

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Email: privacy@lminfo.com
Bedrijfsregistratie: 3145274-7

Verantwoordelijke database / contactpersoon

LibNet.fi

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Email: privacy@lminfo.com
Bedrijfsregistratie: 3145274-7

Bestandsnaam

Gebruikersbestand Libnet.fi website beheerd door LM Prenax.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis

De persoonsgegevens die in het gebruikersbestand van de website Libnet.fi worden bewaard, worden gebruikt voor het beheer van klantbestellingen en contactgegevens.

Bij het plaatsen van een bestelling moeten gebruikers van de website Libnet.fi gegevens invoeren die persoonsgegevens bevatten en worden bewaard in het klantenbestand van LM Prenax (zie privacyverklaring voor het klantenbestand van LM Prenax).

Bewaarperiode van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van een geregistreerde klantenrelatie. De gegevens worden gewist zodra de bewaarperiode vereist door de wet is verlopen.

Persoonsgroepen en gegevensinhoud van het bestand

De basispersoonsinformatie, die in het bestand wordt bewaard, omvat:

–                           het e-mailadres

–                           de voornaam

–                           de familienaam

–                           het beroep

–                           het telefoonnummer

–                           het faxnummer

–                           het postadres

–                           de verdieping

–                           het kamernummer

Bron van de gegevens

De gegevens worden aangeleverd door de gebruiker.

Normale verspreiding van de gegevens en overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte

De gegevens in het gebruikersbestand van LibNet.fi worden normaal niet verspreid aan derden of buiten de EU of de EER.

Voor het beheer en de verwerking van bestellingen, geplaatst door de gebruiker, worden gegevens uit het klantenbestand doorgegeven aan publicisten. Afhankelijk van het domicilieadres van de publicist kunnen gegevens mogelijk ook buiten de EU of de EER worden verspreid. Dit is echter onderworpen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming (zie privacyverklaring voor het klantenbestand van LM Information Delivery) 

Principes van bestandsbescherming

De gegevens opgenomen in het gebruikersbestand van LibNet.fi werden opgeslagen in het systeem van de controller dat is beschermd door de beveiligingssoftware van het besturingssysteem. Toegang tot dit systeem vereist dat een gebruikers-ID en wachtwoord worden ingevoerd. Het systeem is eveneens beveiligd door firewalls en via andere technische middelen. De gegevens, die in het systeem worden bewaard, kunnen alleen worden geopend en gebruikt door speciaal daartoe aangesteld personeel van de controller. De gegevens in het bestand worden fysiek bewaard in een afgesloten ruimte met veiligheidsbewaking.

Profilering

De gegevens in het bestand worden niet gebruikt voor profilering.

Individueel recht op verbod

Personen hebben het recht om te verbieden dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor directe advertising, verkoop op afstand en andere directe marketingactiviteiten, voor markt- en opinieonderzoek, registratie in publieke bestanden en genealogisch onderzoek. Dit verbod moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Individueel toegangsrecht

Personen hebben een individueel toegangsrecht tot hun persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen en kunnen eisen om hiervan een kopie te ontvangen. Deze vraag tot toegang moet schriftelijk worden ingediend en moet worden geadresseerd aan de persoon die verantwoordelijk is voor de database.

Wijziging van gegevens

De controller zal de informatie in het bestand die incorrect, onnodig, onvolledig en/of vervallen is voor wat betreft het beheer of de verwerking ervan, op eigen initiatief of op vraag van de betrokkenen persoon, aanpassen, wissen of vervolledigen. De betrokken persoon moet hiervoor contact opnemen met de persoon die door de controller verantwoordelijk werd gesteld voor het beheer van de database.

Privacybeleid en Gebruikerstoestemming – HR

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u of een andere persoon op wie de informatie betrekking kan hebben te identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsachtergrond of andere soortgelijke informatie. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid en deze Gebruikerstoestemming zorgvuldig leest vóór u uw cv indient.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden met betrekking tot indienstneming en dienstverband en voor het evalueren van uw referenties voor vacatures van LM Prenax of voor een specifieke carrièremogelijkheid die door u wordt gekozen. LM wil de hoogste normen in acht nemen betreffende de verzameling, verwerking, het gebruik en de overdracht van Persoonsgegevens die in deze context worden verzameld.

Soorten verzamelde gegevens

LM kan vereisen dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt tijdens het indieningsproces van uw cv. Afhankelijk van de Persoonsgegevens die u kiest in te dienen, kan LM de volgende Persoonsgegevens verzamelen: uw naam, adres, e-mailadres en andere contactinformatie, uw opleidingsachtergrond, arbeidsverleden, expertisegebieden, uw voorkeur voor bepaalde soorten jobs en andere informatie die u kiest door te geven via het indieningsproces van uw cv. Deze informatie zal tijdens dit proces worden gebruikt om uw identiteit te valideren en om u te beoordelen voor een functie bij LM.

LM vereist geen gegevens met betrekking tot ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, genderidentiteit of -expressie, nationale afkomst, burgerschap, burgerlijke staat, handicap of veteranenstatus, politieke opvattingen of banden, banden met vakorganisaties of vakbonden in het indieningsproces van uw cv. Daarom hoeft u dit soort gegevens niet in te dienen als onderdeel van uw cv.

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens die tijdens het aanwervingsproces worden verzameld, worden bewaard en gebruikt voor de beoordeling van uw sollicitatie. Als u in dienst wordt genomen, zal LM uw Persoonsgegevens verder verwerken bij de administratie van personeelszaken. Het verwerken van Persoonsgegevens omvat het gebruiken, registreren, bewaren, overdragen, delen en vernietigen van Persoonsgegevens zoals noodzakelijk onder de gestelde omstandigheden of zoals anderszins vereist door de wet. LM kan u vragen om originele documenten te verstrekken met Persoonsgegevens die uw bekwaamheid voor het uitoefenen van uw functie en uw identiteit verifiëren, welke informatie op dezelfde manier verwerkt kan worden.

Bewaring van gegevens

LM zal Persoonsgegevens in haar aanwervingssysteem bewaren voor een periode die LM passend acht op basis van de gebruikelijke lokale praktijken van personeelszaken en de toepasselijke wettelijke vereisten. Als LM u in dienst neemt, worden uw Persoonsgegevens opgenomen in uw personeelsdossier.

Uw sollicitatie is op basis van uw selectie 6 of 12 maanden geldig.  Na deze periode is uw sollicitatie niet meer beschikbaar voor openstaande functies.

 

Overdracht van gegevens

Om de indiening van uw cv naar behoren te kunnen evalueren, kan LM aan LM-personeel toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens om uw geschiktheid voor het uitoefenen van de functie te beoordelen en als u in dienst bent, voor de administratie van personeelszaken. Dit kan de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen en buiten uw land inhouden. Het kan ook nodig zijn om uw Persoonsgegevens door te geven aan leveranciers, contractanten of serviceproviders die services leveren aan LM. Met inachtneming van bepaalde wettelijke voorschriften kan LM bijvoorbeeld een beroep doen op externe serviceproviders om uw Persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te valideren. LM vereist dat dergelijke serviceproviders het privacybeleid van LM en de lokale wettelijke voorschriften naleven bij het verlenen van dergelijke diensten. Deze overdrachten kunnen worden verzonden via het internet, per post, per fax of op een andere wijze die LM passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving acht.

Bovendien kunnen Persoonsgegevens die vrijwillig worden ingediend via het aanwervingssysteem van LM worden bewaard of geopend op servers of bestanden in Finland. Door deze informatie te verstrekken gaat u ermee akkoord dat deze toepassing wordt beheerst door het recht van Finland.

Herziening van Persoonsgegevens; wijzigingen

Eenmaal ingediend, kunnen Persoonsgegevens niet worden gewijzigd in het aanwervingssysteem, omdat het systeem geen registratie omvat. Als u uw Persoonsgegevens na indiening moet herzien of wijzigen, neem dan contact op met hr@lminfo.com

Door uw cv in te dienen, gaat u akkoord met het Privacybeleid

Door gebruik te maken van de website van LM Prenax stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie, zoals omschreven in deze verklaring. Hoewel de verklaring ontwikkeld is met het oog op mogelijke wijzigingen in internettechnologie, is deze onderhevig aan verandering. Wijzigingen worden alleen op deze pagina bekendgemaakt.

De verwerking van persoonlijke gegevens wordt gereguleerd door de Wet bescherming persoonsgegevens 2000. Individuele verzoeken voor toegang tot eigen, persoonlijke informatie in het bezit van LM Prenax kunnen via e-mail worden ingediend: info@LMinfo.fi.

Welke informatie wordt verzameld?

Om de website van LM Prenax te gebruiken is het op dit moment niet nodig dat u zich registreert of dat u persoonlijke informatie verstrekt. Bezoekers van onze website staan alleen op vrijwillige basis persoonlijke informatie af.

In sommige gevallen kunnen wij u vragen om beperkte persoonlijke informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld bij de registratie voor een LibNet-training. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw naam, titel, uw organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De informatie kan elektronisch of handmatig worden opgeslagen door LM Prenax.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt voor het (efficiënter) laten functioneren van websites en het verstrekken van informatie aan de eigenaren van de website.

De website van LM Prenax maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe onze website wordt gebruikt. De cookies van Google Analytics slaan informatie op, in anonieme vorm, zoals waar de gebruikers vandaan komen (zoekmachine, directe link enz.), welke pagina’s bezocht zijn en hoeveel tijd de gebruikers op iedere pagina hebben doorgebracht. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren en toe te zien op het succes van de genomen verbeteringsmaatregelen. Ga naar Google’s privacy policy webpagevoor meer informatie over deze cookies.

Als u geen enkele website wilt toestaan uw informatie voor Google Analytics te gebruiken, gaat u naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt ook de volgende links gebruiken om te bekijken hoe u de instellingen van uw browser zo kunt wijzigen dat cookies deze gegevens niet opslaan:

U kunt eventueel ook naar http://www.allaboutcookies.org gaan als u advies wilt over hoe u dit kunt doen. Op deze website vindt u meer informatie over cookies en het beheer ervan.

Wij houden ook het aantal bezoekers bij via een zgn. tracking cookie, ingesteld door Monet CMS. Tenslotte gebruiken wij een klein bestand om uw bezoek aan onze website te veraangenamen.

Wat doen wij met de informatie?

Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt alleen gebruikt voor de door ons aangegeven doeleinden op het moment waarop wij u om de informatie verzoeken. Wij verkopen of verhandelen uw persoonlijke informatie niet en geven deze niet ter inzage aan derden. Wij geven uw informatie niet aan bedrijven die zich toeleggen op direct marketing of andere, soortgelijke organisaties.

Persoonlijke informatie die u verstrekt, of andere informatie over u, wordt bewaard door LM Prenax en kan voor eigen marketingactiviteiten worden gebruikt, of, in een enkel geval, worden gedeeld met andere organisaties ter voorkoming van fraude. Om de populariteit en de efficiëntie van onze website te meten, maken we gebruik van registratiegegevens zodat we demografische en andere statistische informatie over het gebruikersgedrag kunnen analyseren. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse, en alleen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten, geven we slechts geaggregeerde informatie. De identiteit van de individuele gebruiker kan op geen enkel moment worden achterhaald.

Marketing Preferences

If you are our customer, we will keep you fully informed of matters relating to your account at all times. You will therefore receive emails relating to the products and services you use with us.

In addition, we send marketing emails to keep our customers and other interested parties informed of LM Information Delivery news, product updates, special offers, training sessions, events and webinars via our newsletters and other promotional emails.

We always give you the opportunity to opt out of receiving LM Information Delivery news via an unsubscribe link. Alternatively, you can contact privacy@lminfo.com to update your preferences.

We zullen u als onze klant te allen tijde volledig op de hoogte houden van zaken met betrekking tot uw account. U zult daarom e-mails blijven ontvangen met betrekking tot functies, updates, onderbrekingen, verlengingen en andere relevante informatie, in overeenstemming met de AVG-richtlijnen.

We houden u graag op de hoogte van al onze nieuwsberichten, producten, speciale aanbiedingen, trainingen, evenementen en webinars via onze nieuwsbrieven en andere promotionele e-mails. Om er zeker van te zijn dat u deze niet mist, moet u zich aanmelden. Dit doet u door via de onderstaande link uw voorkeuren bij te werken.

WERK UW VOORKEUREN BIJ