Miten tietojanne käytetään

Me LM Tietopalveluilla ymmärrämme, miten tärkeä ja vakava asia henkilötietojen tietosuoja on, ja periaatteenamme on suojata tietoja Internetissä Suomen nykyisen lainsäädännön määräämällä tavalla. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten henkilötietojanne käsitellään.

TIETOSUOJASELOSTE – LM Tietopalvelut asiakkaat

Rekisterinpitäjä

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: privacy@lminfo.com
Y-tunnus: 1935926-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: privacy@lminfo.com
Y-tunnus: 1935926-7

Rekisterin nimi

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteritietoja käytetään tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tilausten käsittelyyn, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn tilauksia eikä sitoutua tilausten käsittelyä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseksi. Tiedot poistetaan, kun lakimääräinen säilytysaika on päättynyt.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän asiakkaita.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

-ip-tunniste

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tekemien tilausten hoitamiseksi asiakkaan tietoja luovutetaan kustantajille. Kustantajan kotipaikasta riippuen tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

LM Tietopalvelut Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista

TIETOSUOJASELOSTE – LibNet käyttäjät

TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: privacy@lminfo.com
Y-tunnus: 1935926-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

LibNet.fi

LM Tietopalvelut Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh. 09 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
Sähköposti: privacy@lminfo.com
Y-tunnus: 1935926-7

Rekisterin nimi

Libnet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota LM Tietopalvelut Oy ylläpitää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

LibNet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten hoitamiseen sekä yhteydenottojen hoitamiseksi.

Lisäksi LibNet.fi-verkkosivuston käyttäjät joutuvat tilauksia tehdessään syöttämään asiakkaan henkilötietoja sisältävää dataa, joka tallennetaan LM Tietopalveluiden asiakasrekisteriin (ks. LM Tietopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseksi. Tiedot poistetaan, kun lakimääräinen säilytysaika on päättynyt.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

–                           sähköposti

–                           etunimi

–                           sukunimi

–                           ammatti

–                           puhelin

–                           faksi

–                           osoite

–                           kerros

–                           huone

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

LibNet.fi-käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttäjän tekemien tilausten hoitamiseksi asiakasrekisterin tietoja luovutetaan kustantajille. Kustantajan kotipaikasta riippuen tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin (ks. LM Tietopalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Libnet.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista

Tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumus –henkilöstöhallinto

Tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumus –henkilöstöhallinto

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen. Tällaisia ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutustausta ja muut vastaavat tiedot. On tärkeää, että luet huolella nämä tietosuojaperiaatteet ja käyttäjän suostumuksen ennen ansioluettelosi toimittamista meille.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojasi voidaan käyttää rekrytointitarkoituksiin sekä soveltuvuutesi arviointiin joko LM Tietopalveluissa avoinna oleviin tehtäviin tai tiettyyn valitsemaasi tehtävään. LM pyrkii noudattamaan suurta huolellisuutta henkilötietojen keruussa, käsittelyssä, käytössä ja siirtämisessä näitä tarkoituksia varten.

Kerätyt tietotyypit

LM voi pyytää sinua toimittamaan tiettyjä henkilötietoja ansioluettelosi lähettämisen yhteydessä. Riippuen siitä, mitä henkilötietoja päätät meille toimittaa, LM voi kerätä seuraavia henkilötietoja: nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi, koulutustaustasi, työhistoriasi, erityisosaamisesi, työtehtävätoiveesi ja muut tiedot, joita oman harkintasi mukaan luovutat meille ansioluettelon lähettämisen yhteydessä. Näitä tietoja käytetään henkilöllisyytesi varmentamiseen prosessin aikana ja arvioitaessa sinua LM:n avoimiin tehtäviin.

LM ei pyydä tietoa rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuoli-identiteetistä tai -ilmaisusta, kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, siviilisäädystä, vammasta tai veteraanistatuksesta, poliittisista mielipiteistä tai jäsenyyksistä tai ammattiyhdistysjäsenyydestä osana ansioluettelon toimitusprosessia. Näin ollen sinun ei tarvitse sisällyttää näitä tietoja ansioluetteloosi.

Tietojen käsittely

Rekrytointiprosessissa kerättyjä tietoja tallennetaan ja käytetään soveltuvuutesi arviointiin. Jos sinut rekrytoidaan, LM käsittelee henkilötietojasi henkilöstöhallinnossa. Henkilötietojen käsittely kattaa henkilötietojen käytön, talteenoton, tallennuksen, siirron, jakamisen ja tuhoamisen tarpeen mukaan olosuhteiden tai lain sitä edellyttäessä. LM voi pyytää sinulta henkilötietoja sisältäviä alkuperäisiä asiakirjoja, joilla voidaan todentaa henkilöllisyytesi ja edellytyksesi työtehtäviin. Niissä annettuja tietoja käsitellään henkilötietojen tavoin.

Tietojen tallennus

LM säilyttää henkilötietojasi  ja avointa hakemustasi rekrytointijärjestelmässään  6 tai 12 kuukauden ajan oman valintasi mukaan.  Hakemustasi ei tämän ajanjakson jälkeen harkita avoimia paikkoja täytettäessä. Jos LM ottaa sinut palvelukseensa, henkilötietosi tulevat osaksi työntekijätietojasi.

 

Tietojen siirto

Voidakseen arvioida ansioluetteloasi asianmukaisesti LM voi antaa pääsyn henkilötietoihisi kelpoisuutta arvioiville LM:n työntekijöille. Näihin toimiin voi sisältyä henkilötietojesi siirtoa maan sisällä ja maan ulkopuolelle. Voi myös olla tarpeen luovuttaa henkilötietojasi palveluita LM, alihankkijoille tai palveluntoimittajille. LM voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi henkilötietojesi keruuseen, prosessointiin ja validointiin lain määräykset huomioiden. LM edellyttää tällaisilta palveluntarjoajilta LM:n tietosuojaperiaatteiden ja paikallisen lainsäädännön noudattamista palveluita tarjotessaan. Nämä siirrot voivat tapahtua internetin kautta, postitse, faksilla tai millä tahansa tavalla, jonka LM katsoo asianmukaiseksi ja lailliseksi.

Lisäksi vapaaehtoisesti LM:n rekrytointijärjestelmään annettuja henkilötietoja voidaan ylläpitää Suomessa sijaitsevilla palvelimilla ja rekistereissä ja niihin voidaan päästä näiden kautta. Antamalla näitä tietoja annat suostumuksesi siihen, että hakemukseesi sovelletaan Suomen lakeja.

Henkilötietojen tarkastus; muutokset

Henkilötietoja ei voi itse muuttaa rekrytointijärjestelmässä, kun ne on annettu sinne, sillä järjestelmään ei voi rekisteröityä käyttäjänä. Jos haluat tarkistaa, tai muuttaa henkilötietosi  niiden antamisen jälkeen, ota yhteys osoitteeseen hr@lminfo.com

TIETOSUOJASELOSTE – LM Tietopalveut Verkkosivut

Käyttämällä LM Tietopalveluiden verkkosivustoa annatte suostumuksenne siihen, että henkilötietojanne kerätään ja käytetään tämän käytännön mukaisesti. Vaikka tämä käytäntö on laadittu niin, että siinä otetaan huomioon Internet-teknologian muutokset, käytäntö saattaa kuitenkin muuttua ja tällaisista muutoksista ilmoitetaan vain tällä sivulla.

Henkilötietojen käsittelyä sääntelee sähköisen viestinnän tietosuojalaki. Jos yksityishenkilö haluaa tarkastella tietoja, joita LM Tietopalveluilla hänestä on, hänen tulee lähettää pyyntö sähköpostitse osoitteeseen privacy@LMinfo.com

Mitä tietoja kerätään?

Tällä hetkellä LM Tietopalveluiden verkkosivuston käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista. Henkilötietojen antaminen verkkosivustollamme käynnin yhteydessä on täysin vapaaehtoista.

Joskus saatamme pyytää teiltä joitakin henkilötietoja palveluihin osallistumisen yhteydessä, kuten LibNet-koulutukseen rekisteröidyttäessä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, ammattinimike, organisaatioyhteydet, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. LM Tietopalvelut voi tallentaa tiedot joko elektronisesti tai manuaalisesti.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käyttämänne verkkosivustot tallentavat tietokoneellenne. Niitä käytetään yleisesti varmistamaan, että verkkosivustot toimivat, tehostamaan niiden toimintaa sekä antamaan tietoja sivustojen omistajille.

LM Tietopalveluiden verkkosivuston käyttöä seurataan Google Analyticsilla. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymissa muodossa tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista. Lisätietoja näistä evästeistä saa Googlen tietosuojakäytäntösivustosta.

Jos haluatte, että Google Analytics ei seuraa toimianne millään verkkosivuilla, käykää osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Voitte myös selvittää seuraavien linkkien avulla, miten selaimen asetuksia voi muuttaa niin, että evästeet eivät tallenna näitä tietoja:

Myös sivustolla http://www.allaboutcookies.org on tähän liittyviä neuvoja sekä lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta.

Lisäksi seuraamme sivustollamme kävijöiden määrää Monet CMS -seurantaevästeen avulla ja hyödynnämme tekstin kokoasetuksiin liittyvää evästettä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen.

Mitä teemme tiedoilla?

Kaikkia meille antamianne henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jonka ilmoitamme tietoja pyytäessämme. Emme myy tai lisensoi henkilötietojanne muille tahoille tai vaihda niitä tällaisten tahojen kanssa. Emme anna henkilötietojanne suoramarkkinointiyrityksille tai muille vastaaville organisaatioille.

LM Tietopalvelut säilyttää antamanne henkilötiedot ja muut teihin liittyvät tiedot, ja niitä voidaan käyttää LM Tietopalveluiden markkinoinnissa. Joskus jaamme tietoja muiden organisaatioiden kanssa ehkäistäksemme petoksia. Lokitietojen avulla analysoimme demografisia ja muita käyttäjien toimintaan liittyviä tilastollisia tietoja, joiden perusteella selvitämme verkkosivustomme suosiota ja tehokkuutta. Tällaisten selvitysten ja liiketoimintamme yhteydessä julkaisemme tietoja ainoastaan koosteina, joista ei pysty tunnistamaan yksittäistä käyttäjää.

Pidämme sinut asiakkaanamme ajan tasalla tiliisi liittyvistä asioista. Saat näin ollen jatkossakin sähköpostitse tiedotteita ominaisuuksista, päivityksistä, palvelukatkoista, uusimisista ja muusta itsellesi merkityksellisestä tiedosta GDPR-määräysten mukaisesti.

Haluaisimme pitää sinut uutiskirjeillä ja mainossähköposteilla ajan tasalla uutisista, tuotteista, erikoistarjouksista, koulutuksesta, tapahtumista ja webinaareista. Jotta saat varmasti tiedon näistä, sinun on annettava nimenomainen suostumuksesi markkinointiviesteihin. Voit tehdä sen päivittämällä omat preferenssisi seuraavan linkin kautta.

Päivitä preferenssisi