Prenax ostaa LM Tietopalvelut Oy:n julkaisunvälitysliiketoiminnan

Prenax on ostanut LM Tietopalvelut Oy:n (”LM”) koko julkaisunvälitysliiketoiminnan. Yrityskauppaan kuuluu lisäksi Yhdysvalloissa toimiva tytäryritys (”LM Inc.”). Liiketoimintakauppa toteutettiin yhdessä Prenaxin toimivan johdon, Andera Partnersin sekä LBO France -yhtiön kanssa. Kaupan myötä Prenaxista tulee alan johtava eurooppalainen toimija.

Prenax on perustettu Ruotsissa vuonna 1993. Yhtiö on erikoistunut yritysasiakkaisiin, mutta palvelee myös yliopistoja sekä valtionhallinnon organisaatioita. Prenaxin kehittyneet järjestelmät ja korkealaatuinen asiakaspalvelu takaavat saumattoman avun tilauksesta toimitukseen ja laskutukseen. Prenax toimii Ranskassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja kaikissa Pohjoismaissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Prenax on kasvanut voimakkaasti yritysostoilla saavuttaen lähes 140 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon.

Yrityskauppa tekee Prenaxista Euroopan johtavan julkaisunvälityspalveluja tarjoavan toimijan niin yrityksille, akateemisille organisaatioille kuin julkiselle sektorille. Prenax ja LM täydentävät toisiaan myös maantieteellisesti erityisesti Espanjassa, Belgiassa ja Hollannissa, minkä odotetaan tuovan synergioita. Yritys tähtää jatkuvaan kasvuun myös tulevaisuudessa.

Jérôme Conquet, President & CEO of Prenax: ”Uskomme LM:n vahvan osaamisen ja kokemuksen täydentävän kasvu- ja kehitysstrategiaamme, samalla kun säilytämme yrityksen itsenäisyyden ja kulttuurin. LBO Francen asiantuntemuksella pystymme vauhdittamaan maantieteellistä kehitystä ja kasvua, kun taas LM:n operatiiviinen suorituskyky on tärkeä osa integraatiota.”

”Prenaxin ja LM:n sulautuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa johtava toimija Eurooppaan”, toteaa LM:n toimitusjohtaja Jussi Kettunen. ”Tämä avaa todellisia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja kaikille työntekijöillemme.”

 

Prenax yrityksenä

Prenax on perustettu Ruotsissa vuonna 1993. Yritys on laajentunut orgaanisen kasvun, yritysostojen ja kumppanuuksien myötä yhdeksi maailman isoimmaksi yrityksiä palvelevaksi julkaisunvälitysagentiksi. Yritys toimii kolmella mantereella kahdeksassa maassa, tarjoten monipuolisia palveluita eri toimialojen yrityksille ja julkishallinnon asiakkaille. Prenaxin tilaustenhallinnan keskittäminen helpottaa ja tehostaa hankintayksiköiden prosesseja, antaen paremman näkymän tilauskantaan sekä kulujenhallintaan.

 

LM Tietopalvelut yrityksenä

LM on perustettu vuonna 1972 ja yrityksellä on 10 paikallista toimistoa maailmanlaajuisesti. Yrityksen asiakkaat ovat akateemisia- ja tutkimuslaitoskirjastoja, kuntia ja kaupunkeja, yleisiä kirjastoja sekä eri alojen yrityksiä. LM:n palvelut parantavat hankintayksikköjen tehokkuutta, säästävät tiedonhakuun käytettyä aikaa ja tehostavat e-aineistojen käytettävyyttä. Liiketoiminnan ytimessä on aina ollut laadukas asiakaspalvelu sekä tiiviit kirjasto- ja kustantajasuhteet yhteistyön helpottamiseksi. Palveluita ovat mm. julkaisujenvälitys, e-kirjat, e-aineistojen käyttö- ja hallinnointipalvelut sekä tietokantapalvelut.

 

Prenaxin ja LM Tietopalveluiden yhteystiedot lehdistötiedotteeseen liittyen

JP Moulin: +44 (0)1935 848184 – jp.moulin@prenax.co.uk

Juan Carlos Martin: +34 93 856 41 53 – juan.carlos.martin@LMinfo.es