Akateemiset ja tieteelliset kirjastot

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua akateemisille ja tieteellisille kirjastoille. Kauttamme on helppo hankkia akateemiset aineistot sekä aineistojen hankinta, -käyttö ja hallinnointipalvelut. Tarjoamme käyttöönne laajan valikoiman palveluja ja teknologisia ratkaisuja sekä elektronisten että painettujen aineistojen hankinnan ja hallinnan tueksi.

LUE LISÄÄ »

Lääketieteelliset kirjastot

Tar­joamme räätälöi­tyjä ja kokon­ais­val­taisia palveluita laadukkaimpien lääketi­eteel­lis­ten aineis­to­jen han­k­in­nan, hallinnan ja käytön sekä arvioin­nin tueksi. Palvelu­va­likoi­­maamme kuu­lu­vat lääketi­eteel­liset julka­isu­paketit, e-aineis­to­jen käyt­tö- ja hallinnoin­tipalve­lut sekä lääketi­eteel­liset e-kir­jat.

Lue lisää »

Yleiset kirjastot ja koulukirjastot

Kirjastojen kumppanina tarjoamme kilpailukykyisesti hinnoiteltuja palveluita ja ratkaisuja, jotka helpottavat julkaisutilausten ja muun sisällön hankintaa ja hallinnointia. Kauttamme on helppo hankkia keskitetysti erilaiset painetut ja elektroniset julkaisut sekä sanoma- että aikakauslehdet.

Lue lisää »

Valtionlaitokset

LM Prenaxilla on yli neljänkymmenen vuoden kokemus erityyppisten valtionlaitosten ja -virastojen kuten ministeriöiden ja tutkimuslaitosten palvelemisesta. Tarjoamme ammattitaitoista asiakaspalvelua ja ensiluokkaisia teknisiä ratkaisuja julkaisutilausten tehokkaaseen hallintaan.

Lue lisää »

Yritykset

Yrityksen julkaisutilausten hoitaminen on usein hankalaa ja aikaa vievää. LM Prenax tar­joaa yri­tyk­sille ja organisaatioiden tietopalveluille ratkaisuja julka­isu-, sanomale­hti- ja aineis­toti­lausten kus­tan­nuste­hokkaaseen han­k­in­taan ja hallintaan. Julkaisutilausten keskittäminen ammattitaitoiselle palvelutiimillemme tehostaa ja helpottaa merkittävästi julkaisutilausten hallinnointia ja vähentää asiakastiimien työtaakkaa.

Luo lisää »

Konsortiot

Jos kirjastonne haluaa osallistua yhteishankintaan osana konsortiota, tarjoamme monipuolisia ja joustavia palveluita aineistohankintojen koko elinkaaren ajaksi.

Lue lisää »