EAHIL scholarship

Mede dankzij de bijdrage van LM heeft Femke Vluggen, winnares van onze EAHIL Scholarship een uitstekende posterpresentatie gehouden tijdens het EAHIL congres in Rome 11-13 juni 2014.

In overleg met de afdeling BMI van de KNVI is afgesproken dat LM ook in 2015 een EAHIL scholarship beschikbaar stelt. De EAHIL workshop wordt dan in Edinburgh gehouden.