Nord universitetet – overgang fra polyteknik til universitet med støtte fra en professionel informationstjenesteudbyder

Høgskolen i Bodø i Norge blev et universitet i begyndelsen af ​​2011. Driftsinvesteringer i Universitetet i Nordland, der senere ændrede sig til Nord universitet i 2016, omfattede udvidelsen af ​​bibliotekets ressourcer, idet både studerende og forskere skal have adgang til de relevante og opdaterede internationale ressourcer på alle områder. LM Information Delivery har arbejdet med biblioteket siden 2010 og spillede en nøglerolle i bibliotekets transformation.

Det nye universitets bibliotek, der ligger ved kysten, har udviklet både sine ressourcer og dets tjenester for at imødekomme det akademiske samfunds behov. Ud over trykte ressourcer, databaser og e-bøger er 17.000 e-tidsskrifter også tilgængelige. Af bibliotekets serielle budget for 2010 blev omkring 70 procent afsat til elektroniske ressourcer. Af denne grund er to af bibliotekets seksten medarbejdere nu specialister i at arbejde med e-ressourcer. Bibliotekspersonalet mener, at fjernbrug af elektroniske ressourcer vil øges i fremtiden.

“Det traditionelle bibliotek vil fortsætte med at eksistere, men ikke nødvendigvis i samme form som vi kender det i dag”, siger hovedbibliotekar Heidi Pedersen fra universitetet i Nordland.

Heidi Pedersen siger, at universitetet også har øget uddannelsens omfang. Der ydes uddannelse i brugen af ​​elektroniske ressourcer til studerende, forskere og biblioteksansatte.

“Vi skal altid være opmærksomme, idet kundernes forventninger er steget. Ressourcer og tjenester skal være på akademisk niveau, og bibliotekets medarbejdere har arbejdet meget flittigt for at nå målene.”

Udbyder af informationstjenester udvalgt på basis af professionalisme

Ifølge Heidi Pedersen forventer biblioteket service og ekspertise af høj kvalitet fra sin informationsudbyder. Det er også vigtigt for biblioteket, at de kan modtage kundeservice på norsk.

Gennem LM Information Delivery har biblioteket opkøbt en abonnementhåndteringstjeneste, hvis trykte og elektroniske tidsskrifter kan bestilles til biblioteket via en tjenesteudbyder. På denne måde spares den tid, der tidligere blev brugt til at kontakte udgivere, det er blevet lettere at indgive klager, og centraliserede fakturaer modtages med aftalte intervaller.

Nogle af bibliotekets medarbejderes arbejde bliver også internetbaseret

Ifølge Heidi Pedersen er den vigtigste udvikling i bibliotekets industri i øjeblikket utvivlsomt stigningen i brug af ​​e-ressourcer.

“Ændringen har været langsommere for ressourcer i humaniora, hvor der fortsat anvendes meget trykt indhold. Men det peger nu alligevel i retning mod, at e-ressourcer bliver mere almindelige, og for eksempel bliver fjernbrug af ressourcer også mere almindeligt. Studerende studerer mere og mere derhjemme.”

Stigningen i brugen af ​​elektroniske ressourcer har også indflydelse på bibliotekets medarbejderes færdigheder og funktioner. Hvor vi plejede at arbejde meget med traditionel kundeservice og trykte ressourcer, bliver mere og mere af vores tid brugt foran en computer.

“Kommunikationen er også flyttet online og på de sociale medier. Men jeg håber, at bibliotekernes brugere stadig vil besøge biblioteket om 10 år, og at ikke alle kundetjenester vil foregå online.”

Fordele:

  • Gør det daglige arbejde for bibliotekspersonale og ressourceforvaltning lettere.

”Elektroniske ressourcer er stigende, og fjernbrug af ressourcer bliver mere almindeligt. Ressourcer skal være tilgængelige overalt.”