Sådan bruger vi dine oplysninger

Hos LM Prenax anerkender vi, at din fortrolighed er et alvorligt og vigtigt emne, og vi støtter princippet om fortrolighedsbeskyttelse på internettet inden for rammerne af aktuel lovgivning i Danmark.

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlig

LM Prenax

Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-mail: privacy@lminfo.com
CVR-nr.: 3145274-7

Person ansvarlig for registrering og/eller kontaktperson

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-mail: privacy@lminfo.com
CVR-nr.: 3145274-7

Navn på registrering

LM Prenax kunderegistrering.

Formål med behandling af persondata og juridisk grundlag

Persondata gemt i LM Prenax kunderegistrering anvendes til at opfylde den indgåede kundeaftale mellem den dataansvarlige og datasubjektet. Data anvendes til aktivering af bestillinger, abonnementer, interaktioner, markedsføring, rapportering og andre tiltag i relation til administration af kundeforholdet.

Såfremt datasubjektet ikke leverer data i en sådan udstrækning, at de kan anvendes til behandling af bestillinger, kan den dataansvarlige ikke acceptere bestillinger fra datasubjektet eller indgå en aftale mellem den dataansvarlige og datasubjektet vedrørende behandling af bestillinger.

Lagringsperiode for persondata

Persondata gemmes, så længe det er nødvendigt for at administrere et registreret kundeforhold. Data slettes ved udløbet af den lovbestemte lagringsperiode.

Persongrupper og registreret dataindhold

De persongrupper, hvis data kan behandles, er den dataansvarliges kunder.

Grundlæggende oplysninger om datasubjekterne indsamles til registrering, f.eks.:
– navn
– adresse
– telefon
– e-mail

– IP-identifikation

Faste datakilder

Data leveret af kunden.

Fast videregivelse af data og overførsel af data til lande uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Til administration af bestillinger foretaget af kunden videregives kundedata til udgivere. Afhængigt af udgiverens domicil kan data også videregives uden for EU eller EØS med forbehold for lovgivningen om databeskyttelse. 

Principper for beskyttelse af data

Data opbevaret i LM Prenax system er beskyttet med operativsystemets beskyttelsessoftware. Adgang til systemet kræver angivelse af bruger-id og adgangskode. Systemet er desuden beskyttet af firewalls og andre tekniske foranstaltninger. Kun specifikt forhåndsudpegede medarbejdere hos den dataansvarlige har adgang til og kan bruge data gemt på systemet. Registrerede data er placeret i et aflåst rum under sikkerhedsovervågning.

Profilering

Registrerede data anvendes ikke til profilering.

Datasubjekters ret til begrænsning

Datasubjekter har ret til at begrænse brugen af deres persondata til direkte annoncering, fjernsalg og andre former for direct marketing, samt til markeds- og meningsundersøgelser, offentlige registre og genealogisk research. Begrænsningen skal være foretaget skriftligt og adresseret til personen med ansvaret for registrering.

Datasubjekters ret til adgang

Datasubjekter har ret til adgang til deres registrerede persondata og ret til at få udleveret kopier af disse. Anmodningen om adgang skal være foretaget skriftligt og adresseret til personen med ansvaret for registrering.

Rettelse af data

Den dataansvarlige skal rette, slette eller fuldstændiggøre registrerede oplysninger, der er forkerte, unødvendige, ufuldstændige eller forældede til behandlingsformål på eget initiativ eller på anmodning af datasubjektet. Datasubjektet skal kontakte den dataansvarliges person med ansvaret for registrering.

Dataansvarlig

LibNet.fi

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-mail: privacy@lminfo.com
CVR-nr.: 3145274-7

Person ansvarlig for registrering og/eller kontaktperson

LibNet.fi

LM Prenax
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-mail: privacy@lminfo.com

CVR-nr.: 3145274-7

Navn på registrering

Libnet.fi-webstedets brugerregistrering opretholdt af LM Prenax.

Formål med behandling af persondata og juridisk grundlag

Persondata gemt i Libnet.fi-webstedets brugerregistrering anvendes til administration af kundebestillinger og kontakter.

Desuden skal brugerne af Libnet.fi ved bestilling indtaste data indeholdende persondata, som gemmes i kunderegistreringen hos LM Prenax (se erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for LM Prenax registrering af kunder).

Lagringsperiode for persondata

Persondata gemmes, så længe det er nødvendigt for at administrere et registreret kundeforhold. Data slettes ved udløbet af den lovbestemte lagringsperiode.

Persongrupper og registreret dataindhold

Grundlæggende oplysninger om datasubjekterne indsamles til registrering, f.eks.:

–                           e-mail

–                           fornavn

–                           efternavn

–                           stilling

–                           telefon

–                           fax

–                           adresse

–                           etage

–                           lokale

Faste datakilder

Data leveret af brugeren.

Fast videregivelse af data og overførsel af data til lande uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Data indeholdt i LibNet.fi-brugerregistreringen videregives ikke fast til tredjeparter eller uden for EU eller EØS.

Til administration af bestillinger foretaget af brugeren videregives registrerede kundedata til udgivere. Afhængigt af udgiverens domicil kan data også videregives uden for EU eller EØS med forbehold for lovgivningen om databeskyttelse (se erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for LM Prenax registrering af kunder). 

Principper for beskyttelse af data

Data opbevaret i LibNet.fi-brugerregistreringen er gemt i den dataansvarliges system, der er beskyttet med operativsystemets beskyttelsessoftware. Adgang til systemet kræver angivelse af bruger-id og adgangskode. Systemet er desuden beskyttet af firewalls og andre tekniske foranstaltninger. Kun specifikt forhåndsudpegede medarbejdere hos den dataansvarlige har adgang til og kan bruge data gemt på systemet. Registrerede data er placeret i et aflåst rum under sikkerhedsovervågning.

Profilering

Registrerede data anvendes ikke til profilering.

Datasubjekters ret til begrænsning

Datasubjekter har ret til at begrænse brugen af deres persondata til direkte annoncering, fjernsalg og andre former for direct marketing, samt til markeds- og meningsundersøgelser, offentlige registre og genealogisk research. Begrænsningen skal være foretaget skriftligt og adresseret til personen med ansvaret for registrering.

Datasubjekters ret til adgang

Datasubjekter har ret til adgang til deres registrerede persondata og ret til at få udleveret kopier af disse. Anmodningen om adgang skal være foretaget skriftligt og adresseret til personen med ansvaret for registrering.

Rettelse af data

Den dataansvarlige skal rette, slette eller fuldstændiggøre registrerede oplysninger, der er forkerte, unødvendige, ufuldstændige eller forældede til behandlingsformål på eget initiativ eller på anmodning af datasubjektet. Datasubjektet skal kontakte den dataansvarliges person med ansvaret for registrering.

Persondata er oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig eller en anden person, som oplysningerne kan være relateret til, som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, uddannelsesmæssig baggrund eller lignende oplysninger. Det er vigtigt, at du nøje gennemgår denne privatlivspolitik og brugersamtykke, før du sender dit CV.

Brug af persondata

Dine persondata kan blive anvendt til ansættelses- eller beskæftigelsesformål og til at evaluere dine legitimationsoplysninger til jobmuligheder hos LM Prenax eller til en specifik jobmulighed valgt af dig. LM forsøger at opretholde en høj standard for indsamling, behandling, anvendelse og overføring af persondata indsamlet i denne sammenhæng.

Type af indsamlede data

LM kan kræve, at du leverer visse persondata i løbet af processen med fremsendelse af dit CV. Afhængigt af de persondata, du vælger at sende, kan LM indsamle følgende persondata: dit navn, din adresse, din e-mail og øvrige kontaktoplysninger, din uddannelsesmæssige baggrund, din beskæftigelseshistorik, dine ekspertiseområder, dine jobtypepræferencer og øvrige oplysninger, som du vælger at overføre i løbet af processen med fremsendelse af dit CV. Disse oplysninger vil blive anvendt til at validere din identitet i løbet af denne proces og til at evaluere dig i forhold til en stilling hos LM.

LM kræver ikke data vedrørende race, hudfarve, religion, køn, seksuel overbevisning, alder, kønsidentitet eller kønsudtryk, national oprindelse, statsborgerskab, civilstatus, handicap- eller veteranstatus, politisk overbevisning eller tilhørsforhold, tilhørsforhold til arbejdsorganisationer eller fagforeninger i forbindelse med processen med fremsendelse af dit CV. Derfor kræves det ikke, at du sender denne type data som en del af dit CV.

Databehandling

Indsamlede persondata i forbindelse med rekrutteringsprocessen vil blive gemt og anvendt med det formål at evaluere din ansøgning. Såfremt du ansættes, vil LM behandle dine persondata yderligere i forbindelse med HR-administration. Behandling af persondata omfatter anvendelse, registrering, opbevaring, overføring, deling og destruktion af persondata efter behov ifølge omstændighederne eller på anden måde krævet af lovgivningen. LM kan kræve, at du leverer originale dokumenter indeholdende persondata, der verificerer din beskæftigelsesberettigelse og -identifikation, og disse oplysninger kan blive behandlet på samme måde.

Dataopbevaring

LM vil beholde persondata i sit rekrutteringssystem i et tidsrum, som LM finder passende baseret på sædvanlig lokal HR-praksis og gældende lovkrav. Såfremt LM ansætter dig, vil dine persondata indgå i din ansættelsesregistrering.

Din ansøgning er gyldig i en periode på 6 til 12 måneder baseret på dit valg.  Din ansøgning vil ikke være tilgængelig for ledige stillinger efter denne periode.

 

Dataoverførsel

For på tilstrækkelig vis at evaluere dit fremsendte CV kan LM give LM-personale adgang til dine persondata med det formål at evaluere din egnethed til ansættelse og, hvis du ansættes, HR-administration. Dette kan også omfatte overførsel af dine persondata i og uden for dit land. Det kan desuden være nødvendigt at offentliggøre dine persondata til leverandører, underleverandører eller tjenesteudbydere, der leverer tjenester til LM. Underlagt visse lovkrav må LM f.eks. anvende eksterne tjenesteudbydere til at indsamle, behandle og validere dine persondata. LM kræver, at sådanne tjenesteudbydere overholder LM’s privatlivspolitik og lokale lovkrav ved levering af denne type tjenester. Disse overførsler kan foregå over internettet, via mail/post, via fax eller via en anden metode, som LM fastlægger som passende, og i henhold til gældende lov.

Desuden kan persondata, der frivilligt fremsendes via LM’s rekrutteringssystem, blive vedligeholdt eller tilgået på servere eller filer placeret i Finland. Ved at fremsende disse oplysninger accepterer du, at denne ansøgning vil blive reguleret af lovgivningen i Finland.

Gennemsyn af persondata; ændringer

Persondata kan ikke ændres i rekrutteringssystemet, når de er fremsendt, idet systemet ikke omfatter registrering. Hvis du ønsker at gennemse eller ændre dine persondata efter fremsendelse, skal du kontakte hr@lminfo.com

Ved at sende dit CV accepterer du vores Privatlivspolitik

Når du anvender LM Prenax websted, indvilliger du i indsamling og brug af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Skønt politikken er blevet udarbejdet til at tage højde for ændringer i internetteknologi, kan den blive ændret, og alle eventuelle ændringer vil kun blive offentliggjort på denne side.

Behandling af personlige data er reguleret af Lov om behandling af personoplysninger af 2000. Anmodninger fra enkeltpersoner om adgang til oplysninger, der opbevares om dem af LM Prenax, skal fremsendes via e-mail: info@LMinfo.fi.

Hvilke oplysninger indsamles?

I øjeblikket behøver du ikke at tilmelde dig eller opgive nogen personlige oplysninger om dig selv for at bruge LM Prenax websted. Alle personlige oplysninger indsamlet fra personer, som besøger vores websted, er afgivet frivilligt.

Ved enkelte lejligheder kan vi bede dig om at opgive begrænsede personlige oplysninger om dig selv for at deltage i tjenester som f.eks. tilmelding til LibNet undervisning. Disse oplysninger kan omfatte dit navn, titel, institutionelle tilknytning, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Oplysningerne kan opbevares elektronisk eller manuelt af LM Prenax.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, som anbringes på din computer af de websteder, du besøger. De bruges i stort omfang til at få websteder til at fungere eller fungere mere effektivt, og til at give oplysninger til webstedets ejere.

LM Prenax websted anvender Google Analytics til at spore, hvordan vores websted bliver brugt. Google Analytics cookies gemmer oplysninger, i et anonymt format, som f.eks. hvor brugerne kommer fra (søgemaskine, direkte link osv.), hvilke sider blev besøgt, og hvor lang tid brugerne tilbragte på hver side. Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe os forbedre vores websted og overvåge effektiviteten af eventuelle nyudviklinger. For yderligere oplysninger om disse cookies kan du besøge websiden med Googles fortrolighedspolitik.

For at fravælge at blive sporet af Google Analytics på tværs af alle websider gå til: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Eller brug følgende links til at lære, hvordan du ændrer dine browserindstillinger, så cookies ikke gemmer disse data:

http://www.allaboutcookies.org giver også råd om, hvordan du gør dette, og yderligere oplysninger om cookies, og hvordan du håndterer dem.

Vi sporer også antallet af besøgende på vores webside via en sporingscookie sat af Monet CMS. Vi bruger også en cookie til tekststørrelse for at forbedre dit besøg på vores websted.

Hvad vi bruger oplysningerne til?

Alle personlige oplysninger, som du giver os, vil kun blive brugt til det formål, som angives på det tidspunkt, vi beder om dem. Vi vil ikke sælge, licensere eller bytte dine personlige oplysninger til eller med andre. Vi stiller ikke dine personlige oplysninger til rådighed for direkte markedsføringsfirmaer eller andre lignende organisationer.

Personlige oplysninger udleveret af dig og alle andre oplysninger vedrørende dig vil blive opbevaret af LM Prenax og kan anvendes for firmaets egne markedsføringsformål eller kan lejlighedsvis deles med andre organisationer til forebyggelse af svindel. Ved hjælp af logningsdata analyserer vi demografiske og andre statistiske oplysninger om brugeradfærd for at analysere vores websteds popularitet og effektivitet. Under udførelsen af disse analyser og i forbindelse med vores virksomhed vil vi kun fremlægge disse oplysninger i en aggregeret form, som ikke er i stand til at identificere en individuel bruger.

Som vores kunde vil vi til enhver tid holde dig fuldt informeret om forhold relateret til din konto. Du vil derfor fortsat modtage e-mails vedrørende funktioner, opdateringer, afbrydelser, fornyelser og øvrige relevante oplysninger i henhold til GDPR-retningslinjerne.

Vi vil gerne holde dig opdateret med alle vores nyheder, produkter, specialtilbud, uddannelser, arrangementer og webinarer via vores nyhedsbreve og andre kampagne-e-mails. For at sikre, at du fortsat vil modtage disse, skal du tilmelde dig. Det gør du ved at opdatere dine indstillinger via nedenstående link.

OPDATER DINE INDSTILLINGER